B1 szint

Általános egynyelvű vizsga B1 (Alapfok) – BME

B1

Mért készség

Feladattípus, szövegtípus

Itemek száma

Pontszám feladatonként

Pontszám készségenként

Teljesítési minimum 40 %

A vizsga sikeres 60 %-tól

Szótár-használat

Idő

Szóbeli részvizsga

Beszédkészség

Párbeszéd (társalgás) egy témáról kérdések alapján 5-6 kérdés

40 pont

40 pont

16 pont

48 pont

nem

kb. 15 perc

Rövid önálló témakifejtés, ill. beszélgetés (kérdések) képi stimulus alapján két téma közül választ
Párbeszéd célnyelven leírt szituációs feladat alapján egy szituáció

Beszédértés

Jegyzetkészítés 10 item 20 pont

40 pont

16 pont

kb. 25 perc

Háromopciós választás 10 item 20 pont

Írásbeli részvizsga

Íráskészség

Magánlevél (e-mail) 4 szempont 15 pont

30 pont

12 pont

36 pont

igen

105 perc

Internetes bejegyzés 4 szempont 15 pont

Olvasáskészség

Szituációk és szövegek párosítása 5 item 10 pont

30 pont

12 pont

kérdésekre válaszadás 10 item 20 pont